Gdzie jesteś aniele mój
Szukam Cię wśród nocy
Lecz znaleźć Cię nie potrafię

Pomóż mi znaleźć światło
Szczęście w miłości daj
I spokój na wieki

Ukaz mi się we śnie
Drogę życiową wskaż
Bym mogła nią podążać

Na razie mi nie pomagasz
Bo życie trudne mam
Miłością nikt mnie nie darzy
Lecz przyjaźń szczerą mam

I tak NARAZIE jest. Jak będzie jutro? Za dwa dni? Po wakcjach? To się okaże. Może wszystko się zmieni.

Wszystko – oprócz przyjaźni.